ที่มา ที่มา はちま起稿

ในท้ายเล่ม12 มีฉาก…………

……………………….

……………………

………………..

…………….

…………

….

บอกรักเธอคนนั้น!!!! และบอกต่อว่า เล่มต่อไป จะเป็นเล่มสุดท้ายแล้ว!!!!

Saekano.jpg

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s