ที่มา Twitter

ในAmazon มีรีวิวอยู่ว่า Senran Kagura นั้นแถมนมมาให้ หรือว่าเราซื้อนมแล้วได้Senran Kagura แถมมา

เพื่อเป็นการพิสูจน์ จึงต้องซื้อมาลอง!!!

ผลที่ได้!!!

……………

…………
………
……

สัจจะธรรมนั้นมีอยู่ว่า เราซื้อนมแล้วได้ก้นแถมมา

Senran02.jpg

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s